De som inte är helt insatta i vägen till att bli jägare säger ibland att de ska ta jägarlicens eller jaktlicens. Men det rätta ordet är jägarexamen. Det är det första steget mot att få vara med på jakten och hantera ett eget vapen. Den som sedan har en godkänd jägarexamen kan ta nästa steg och ansöka om vapenlicens. Med examen och licens är det bara vapen och jaktmarker som saknas för att kunna utföra jakten.

Jägarexamen – olika vägar

vapenträningDet finns flera olika vägar att ta jägarexamen. Oavsett så handlar det om att träna in teoretisk kunskap och praktisk kunskap som sedan används till de olika proven. Några av de vanligaste vägarna att träna in denna kunskap är:

  • Intensivkurs

Ta jägarexamen på 3-dagar”. Detta är vad som brukar utlovas från de företag som erbjuder intensivkurser med denna utbildning. Kurserna består vanligtvis av tre eller fyra intensiva dagar på en kursgård eller herrgård. Det är en mycket uppskattad väg att gå men man ska vara medveten om att en del förkunskap kan krävas. Att läsa teori innan dessa dagar är en stor fördel. Fråga alltid företaget som anordnar intensivkursen vad de anser att man bör ha för förkunskaper.

Orsaken att dessa kurser har blivit så populära är att det är ett snabbt och effektivt sätt att få jägarexamen. Dessutom är det ofta på mycket fina herrgårdar som kurserna hålls vilket ger en upplevelse utöver det vanliga.

stor_banner_ulfstorp_med_namn

  • Kurs via studiefrämjandet

studiefrämjandetStudiefrämjandet är en av de största aktörerna som erbjuder kvällskurs i jägarexamen. De finns över hela landet även om utbudet av kurser variera från kurs till kurs. Att läsa kvällskurs har sin stora fördel i att man lär sig både genom föreläsningar, diskussioner och egna studier. Passar extra bra för den som har svårt att disciplinera sig att studera på egen hand.

Studiefrämjandet har även intensivkurser och distanskurser. Med ett brett utbud har de kurser som passar de flesta.

  • E-jakt

jägareexamen e-jaktE-jakt är Jägarförbundets utbildningsprogram som går att genomföra via deras hemsida. Det kan liknas med att träna på körkort online. Här är det mängder av frågor, bilder, filmer och pedagogiskt material som visar vägen för personen som använder programmet. Däremot är det enbart kunskaper till teoriprovet för jägarexamen som tränas in denna väg. Den praktiska kunskapen får tränas in via någon annan väg.

  • Träna via App

Appen ”Jägarexamen” har flera stora fördelar. Med över 1000 frågor, bilder och förklaringar finns det en mängd information att utgå ifrån för att träna in allt som behövs. Förutom att det är så många frågor finns fördelen i priset (189kr) och att man kan träna var, när och hur som helst. Det är enbart teorin som man lär sig. Praktisk kunskap får hämtas på annat sätt.

  • Gå distanskurs

Att läsa jägarexamen via distanskurs är smidigt för de som inte kan avvara kvällarna eller helgerna utan vill vara fri att lägga upp sin tid som man vill. Ibland är det någon enstaka träff medan det i andra varianter enbart är internetbaserad undervisning. Jämför kurserna noga så rätt hjälp ges. Det kan exempelvis vara en fördel att ha en lärare som svarar på frågor via mail eller liknande.

Distanskurserna har oftast enbart fokus på teorin. Däremot erbjuder vissa aktörer kompletterande kurser där fokus ligger på de praktiska delarna. Detta måste däremot ske på plats och kan inte ske via distans.

  • Träna på egen hand

Även om det inte är speciellt många så är det några som varje år läser in all teori samt lär sig all praktik på egen hand. Mycket ofta handlar det då om att man tränar med någon erfaren jägare. Det är ett billigt sätt att ta jägarexamen då det enda man behöver betala är teoriböcker, ammunition och provavgift. Boken som ofta används är ”Din väg till Jägarexamen

En fråga som ibland dyker upp är om några fysiska tester genomförs. Så är det inte. Däremot finns självklart en fördel att förbättra hälsan med träning då puls och andning påverkar skyttet och siktet. Framförallt för den som jagar aktivt och inte sitter och enbart väntar in djuren.

jakttidningar

Jägarexamensprovet

För att få jägarexamen krävs det att man både klarar det teoretiska provet samt de tre praktiska proven. Fördelen är att om man klarar den teoretiska delen behöver man aldrig göra om den – oavsett resultat på den praktiska. Har man en gång fått godkänt räcker detta resultat livet ut. De provdelar som ingår för att ta jägarexamen är:

  • Teori

Teoriprovet består av 70 frågor. Av dessa måste provdeltagaren ha rätt på 60 för att man ska bli godkänd. Det positiva är att ett godkänt resultat på teoriprovet i jägarexamen gäller för livet. Det spelar därmed inte någon roll om man misslyckas på någon av de praktiska delarna. Första steget är avklarat och det kan inte någon ta ifrån dig.

Om man inte får godkänt på provet får man göra om det ett frivilligt antal gånger. Det enda kravet som finns är att man inte får utföra provet två gånger på samma dag.

De som går kurs i jägarexamen får automatiskt en möjlighet till provtillfälle i slutet av kursen.

  • Hagelgevärsprovet

träning med hagelgevärI detta prov får deltagaren visa sina kunskaper i hantering av hagelgeväret och sin skicklighet att använda det. De delmoment som ingår är ”Säker Hagelgevärshantering”, ”Avståndsbedömning”, ”Lerduveskjutning” samt ”Skjutning mot Markmål”.

Däremot är ”Säker Hagelgevärshantering” något som genomsyrar alla delmoment. Den deltagare som inte hanterar sitt gevär säkert ska bli tillsagd av provledaren att avsluta sitt prov och återkomma någon annan dag för att prova igen. Om en deltagare faller på denna punkt måste hela Hagelgevärsprovet göras om oavsett resultat i de olika delarna.

  • Kulgevärsprovet

Kulgevärsprovet består av ”Säker Kulgevärshantering” samt ”Precisionsskjutning”.

Även här genomsyrar ”Säker Kulgevärshantering” alla delmoment och provledaren ska avbryta om inte säkerheten efterföljs.

  • Högviltsprovet

Här får provdeltagaren visa sina kunskaper i älgjakt. Detta är uppdelat i två moment med ”Stillastående Älgfigur” samt ”Löpande Älgfigur”. Av de 9 serier som deltagaren skjuter måste minst tre vara godkända.

I likhet med ovan gäller att säkerhetstänket är något som gäller i alla momenten.

Lycka till med jägarexamen – Oavsett vilken väg du väljer att gå.