Grundprov Kulgevär


Det praktiska Grundprovet i Kulgevär är ett av de fyra prov som man måste ha godkänt i för att få ut en jägarexamen. Detta är uppdelat i två delar.

Grundprov Kulgevär – Olika moment

Detta prov består av två delar och genomförs i följande ordning:

Säker Kulgevärshantering

Här granskas kursdeltagarens hantering av kulgeväret. Detta ur två aspekter:

  • Speciell kulgevärshantering

Här ska provdeltagaren hantera kulgeväret enligt vissa instruktioner och kontroll sker att all hantering sker på bland annat ett säkert sätt.

  • Allmän kulgevärshantering

Med detta menas den hantering som sker med kulgeväret under kommande delmoment – Precisionsskjutning.

Om en person inte klarar av provet på grund av dålig vapenhantering ska provet direkt avbrytas och hela provet får göras om vid ett senare tillfälle.

Precisionsskjutning

Under precisionsskjutning ska provdeltagaren skjuta två träffbilder. Dessa ska vardera bestå av fyra skott. Den ena skjuts från skjutstol medan den andra ska skjutas med Jägarmässigt stöd. I bägge fallen är avståndet till målet 80 m.

För att ett godkänt resultat ska nås gällande precisionsskjutning krävs det att samtliga kulhål täcks av en träffbildsmall som efter skjutning hålls upp mot träffbilden.

Den träffbild som skjuts sittandes i skjutstolen får maximalt ha en spridning av skotthålen på 12 cm. Vid skytte med jägarmässigt stöd är gränsen 17cm.

Bägge dessa träffbilder måste vara godkända för att godkänt resultat i precisionsskjutning ska ges.

Se även de övriga delarna i provet:

Teoriprov

Praktiskt Hagelgevärsprov

Praktiskt Högviltsprov