Utan hundförsäkring kan det bli mycket dyrt


Att försäkra din hund är viktigt av flera skäl. Dels ger en hundförsäkring dig ekonomisk trygghet, då
veterinärvårdskostnader kan bli höga. Du säkerställer också att hunden får den vård den behöver. Att
jämföra hundförsäkringar hos de olika försäkringsbolagen är att rekommendera för att hitta det
skydd som passar din hund bäst. Med en försäkring betalar du endast en liten del av den faktiska
kostnaden, en så kallad självrisk.
Hundförsäkring ger omfattande skydd
Det går inte att förutse när en olycka eller sjukdom ska inträffa och med en hundförsäkring täcker du
kostnader för bland annat undersökning, behandling och medicinkostnader. I många försäkringar
ingår även dolda fel och Veterinärvårdsbesök hos FirstVet.

Försäkringen är särskilt användbar om din hund drabbas av en allvarlig åkomma
eller skada som kräver dyr behandling eller kirurgi. Det finns även
försäkringsbolag som täcker kostnader för förebyggande vård och tandhälsa,
vilket kanske uppmuntra till at ge vovven regelbunden veterinärvård.

Livförsäkring

I alla hundförsäkringar ingår livförsäkring i grundutbudet eller som tillägg. Det finns även ett tillägg till
livförsäkring som heter användbarhetsförsäkring. Den är lämplig för hundar som tävlar eller arbetar
och ersätter dig om din hund förlorar sin användbarhet, men även om den springer bort eller blir
stulen.

Jämför hundförsäkringar

Även om de flesta hundförsäkringar har ett liknande grundpaket, så skiljer sig tilläggsförsäkringarna
en del. Hundar kan ha olika behov beroende av ras och användningsområde. En jakthund och en
utställningshund har exempelvis inte behov av samma sorts skydd. Därför är det bra att jämföra de
försäkringsbolag som erbjuder hundförsäkringar och titta på vilka tillägg de erbjuder.

Veterinärbesök online utan kostnad

För den som bor på landet eller utanför en storstad, har det tidigare varit svårt att få snabb kontakt
med veterinär. Med FirstVet kan du lösa många frågor genom videosamtal, vart du än befinner dig.
Hos FIrstvet jobbar legitimerade veterinärer och de är tillgängliga dygnet runt.
De flesta hundförsäkringar har avtal med Firstvet, men om du saknar försäkring går det ändå att boka
ett videosamtal som du själv bekostar. Priset för att ringa Firstvet utan försäkring, kostar 399/699 kr
(Dag/kväll)
Jämför det med en hundförsäkring som kostar från en femtioolapp per månad, där Firstvet ingår, så
känns det ganska självklart att hunden ska vara försäkrad.