Praktiskt Högviltsprov – Kulgevär


Det praktiska Högviltsprovet är ett av de fyra prov som man måste klara av för en godkänt jägarexamen.

älghonaHögviltsprovets två delar

Högviltsprovet är uppdelat i två delmoment där man måste ha godkänt på bägge delarna för att få ett godkänt resultat.

  • Stillastående Älgfigur
  • Löpande Älgfigur

Provet består av att provdeltagaren får skjuta upp till 9st serier på vardera 4 skott. För att få godkänt måste minst tre av dessa serier vara godkända. För att det ska klassas som godkänt måste samtliga fyra skott vara placerade på träffområdet på älgen. En serie består då av att två skott skjuts mot den stillastående figuren och sedan två andra skott skjuts mot den ”löpande” älgfiguren.