Jägarskoleboxen


Jägarskoleboxen ges ut av Jägarförbundet och består av studiematerial som behövs för att klara av den teoretiska delen i jägarexamen. I många kurser är detta den kurslitteratur som krävs men det finns även andra böcker på marknaden som ger samma information.

Jägarskoleboxen innehåller:

Jägarskolan– Grundboken som är skriven och redigerad av Sten Christoffersson tillsammans med Bernt Karlsson, Göran Bengtsson samt Torsten Mörner.  Det är en mycket lättläst och överskådlig bok som tydligt tar upp olika delar så som bland annat ekologi, jakt, vapenvård och skytte.

Mitt träningsskytte – Anteckningsbok för den praktiska träningen

Studiehandledning, Frågor och Svar – Studiebok till ”Jägarskolan”.

Säkrare jakt – En DVD om jaktens grunder

Lagen – Lagar som gäller kring jakt i Sverige.

Ljudbok – Jägarskolan följer även med som ljudbok.

Beställa Jägarskoleboxen

Jägarskoleboxen kan beställas via Jägarförbundets hemsida eller via Studiefrämjandets hemsida. Priset (2015) är 745kr.