Teoriprovet i Jägarexamen


Faktabok för teoriprovet i jägarexamen

Läs in fakta till teoriprovet i jägarexamen med boken ”Din väg till Jägarexamen”

  • 387 sidor
  • Förlag – Jägarnas Riksförbund
  • 479 kr
Köp Boken här

Det teoretiska provet i jägarexamen är det första provet som deltagaren ska göra. Provet består av 70 frågor där varje fråga har ett flertal svarsalternativ. Provdeltagaren har 60 minuter på sig att genomföra provet och för att det sedan ska vara godkänt måste minst 60 av de 70 frågorna vara rätt.

Den som misslyckas med provet har möjlighet att göra det ett flertal tillfällen. Däremot är det inte möjligt att avlägga prov två gånger samma dag.

Teoriprovet kostar ca 200kr och genomföra. För de som går en kurs (distans, intensiv, kvällskurs) anordnas provtillfälle i slutet av kursen. I annat fall tas kontakt med en lokal provbana där provet kan skrivas.

Ett godkänt resultat på teoriprovet innebär att personen har detta moment godkänt för resten av livet. Det är alltså inte någon tidspress på att de övriga provdelarna måste utföras inom en speciell tid (så som det är med körkort).