Jägarskolan – Studiefrämjandet


Det finns ett flertal aktörer som erbjuder kurser där deltagarna lär sig den kunskap som krävs för ett jägarexamensprov. En av de största är Studieförbundet och att gå de kurser som de erbjuder har flera fördelar. Inte minst att de har flera olika kursupplägg och att kurserna är framtagna i samarbete med Jägarförbundet.

Klara jägarexamen med Studieförbundet

Genom de kurser som Studiefrämjandet har lär sig deltagarna både de teoretiska och praktiska kunskapen som krävs. Det många förknippar med Studiefrämjandet är att läsa i Studiecirkelform. Denna kurs är då upplagd på 60-80 timmar. Men de erbjuder även instensivkurs och distanskurs.

Det som ingår är:

Kurserna kan vara något olika upplagda runt om i Sverige även om innehållet är detsamma.  Oavsett vilken variant av kurs som väljs ges möjlighet att avlägga både det teoretiska och de praktiska proven för jägarexamen.

Distanskurs – Deltagaren förväntas att inför träffarna läst och tränat på den fakta som finns i Jägarskoleboxen. Boken kan köpas direkt från Jägarförbundets hemsida eller via Studiefrämjandets hemsida.

Om frågor dyker upp medan materialet läsas finns möjligheten att ta kontakt med lärarna på kursen via telefon eller mail.

På den sista träffen genomförs både teoriprov och skjutprov.

Intensivkurs – Även här förväntas deltagaren att läsa in kunskapen till stor del på egen hand. Detta även om de olika kurstillfällena består av både teoretisk och praktisk utbildning. Här tillkommer kostnad för boende i närheten av  där kursen genomförs.

Kvällskurs – En bra variant för den som vill ha mycket lärarledd undervisning. Kursen är upplagd över ett flertal veckor där deltagarna kommer 1-2 gånger i veckan för att lära sig allt om jakt, lagar, regler och skytte.

Utöver detta erbjuds även ibland en kombination av distanskurs och intensivkurs. Detta under namnet ”Jägarskola Distans Intensiv”.

Detta är exempel tagna från Studiefrämjandet hemsida våren 2015. Utbudet kan ändras över tid.

Studiefrämjandet passar dig som…

Då Studieförbundet har ett brett utbud av kurser för den som vill ta jägarexamen finns möjlighet för de flesta att hitta den väg som passar bäst. Utöver det har de priser som är mycket konkurrenskraftiga mot företag som erbjuder dessa kurser.

Den som däremot enbart vill läsa teorin bör välja en annan väg. Exempelvis E-jakt eller kurser där man fokuserar enbart på detta.

Ett alternativ till intensivkurs via Studiefrämjandet är att gå via en privat aktör. Dessa sätter mycket ofta stort fokus på bekvämlighet och en ”upplevelse utöver det vanliga”. En fördel är exempelvis att man bor på gården där all utbildning sker. Se mer under ”Intensivkurs – Jägarexamen”

Studieförbundet – Kortfattat

Pris:

  • Distanskurs ca 4000-6000kr. Då tillkommer litteratur på ca 750kr samt kostnad för ammunition. Utöver det en provavgift på 840kr. Man bör även beräkna en extra kostnad vid distanskurser gällande transport och boende till den ort där träffarna och proven genomförs.
  • Intensivkurs: Ca 4000-6000kr. Även här tillkommer kostnad för litteratur.

Tid:

  • Distanskurs – Något olika men det är vanligt att det enbart är en eller någon vecka mellan träffarna.
  • Intensivkurs – Även här finns olika alternativ. Det kan vara några dagar i rad likväl som tre helger i rad.
  • Kvällskurs – Kursen pågår en kväll i veckan i ca 14 veckor. De som vill läsa dubbelt så snabbt rekommenderas välja ”Jägarskolan – snabbvariant” där träffarna är två gånger i veckan.

Vad ingår:

Komplett utbildning i både teori och praktik för att få jägarexamen. Däremot är antalet utbildningstimmar väldigt beroende på vilken form av kurs som väljs.

Frågor: Se gällande utbud och pris på Studiefrämjandets hemsida – Sök på önskad ort och ”jägarskolan”