Ordbok


Allmän hagelgevärshantering – Delmoment i Hagelgevärsprovet. Läs mer

Avståndsbedömning – Delmoment i Hagelgevärsprovet  – Läs mer

Hagelgevärsprov – Ett delprov av fyra för att få jägarexamen. Provdeltagaren ska visa upp både teoretiska och praktiska kunskaper i hagelgevärsskytte. Läs mer

Jaktlagstiftning – Bok av Jägarnas Riksförbund som ofta ingår i utbildningen för jägarexamen Läs mer

Jaktlicens – Ett något felaktigt begrepp och som syftar på jägarexamen eller vapenlicens. Läs mer

Jägarexamen – En examen som krävs för att man sedan ska kunna söka om licens på jaktvapen hos Polisen. Detta för att sedan ha möjligheten att utföra jakt med skjutvapen. Läs mer

Jägarskoleboxen – En ”box” av studiematerial som säljs av bland annat Jägarförbundet. Innehåller allt man behöver för att klara teoriprovet. Läs mer

Kunskap för jakt – Bok av Christer André som ofta ingår i utbildningen för att klara av jägarexamensprovet. Läs mer

Kulgevärsprov – Delmoment i Hagelgevärsprovet. Läs mer

Lerduveskjutning – Delmoment i Hagelgevärsprovet – Läs mer

Teoriprov – Ett av de fyra jägarexamensproven. Läs mer

Vapenlicens – Licens som godkänner att personen innehar vapen som denna licens godkänner. Läs mer

Uppsiktsjakt – När en person under 18 år (men minst 15år) jagar med jaktvapen. Uppsikt sker då av en person med licens för detta vapen. Läs mer.

Speciell Hagelgevärshantering – Delmoment i Hagelgevärsprovet. Läs mer