Intensivkurs jägarexamen


jaktlicensAtt säga att en intensivkurs i jägarexamen är den snabbaste vägen till denna examen är något felaktigt. Det krävs nämligen att deltagarna har läst en hel del teori innan man kommer till kurstillfället. Däremot är dess kurser mycket uppskattade då man helt och hållet får fokusera på både teoretisk kunskap och praktisk kunskap i några dagar. Detta i sådan utsträckning att man ökar sina chanser till godkänt jägarexamensprov avsevärt. Men som nämnts ovan, mycket handlar om hur mycket kunskap man bär med sig till kursen.

– Se olika kursgårdar här –

Klara jägarexamen med intensivkurs

Det som karaktäriserar en intensivkurs i jägarexamen är att utbildningen enbart består av några dagar. En vanlig variant är att kursen är tre dagar då deltagarna går kursen Fredag-Söndag. Men det finns även andra alternativ som exempelvis att komma redan på Torsdag eller att kursen är uppdelad på två helger då deltagarna enbart träffas Lördag-Söndag.

Under dessa dagar varvas teori och praktik (med fokus på praktik). I slutet av helgen får deltagarna skriva teoriprovet. De som klarar detta kan sedan gå vidare och göra de praktiska provmomenten. Har man en gång klarat teorin men därefter missat på praktiska proven behöver enbart de praktiska göras om i framtiden. Ett godkänt provmoment gäller nämligen livet ut.

Intensivkurs passar sig som…

Denna kursmodell passar de som tränat på teorin i förväg och främst behöver få utbildning och möjlighet till träning på de praktiska delarna. Samtidigt är en detta ett förstahandsval för många då det är ett mycket socialt och trevligt sätt att lära sig den kunskap som behövs. Att man i många fall bor på en herrgård (eller liknande) och får både logi och mat med hög kvalité ökar ju även självklart helhetsupplevelsen.

dovhjortJägarexamen – Intensivkurs – Kortfattat

Pris: Oftast kring 8000-10.000kr. Då ingår boende, helpension och utbildning. Billigare intensivkurser finns men ofta väljs då något då bort så som exempelvis helpension.

Tid: 3-4 dagar är vanligast. Finns även uppdelade kurser som exempelvis består av lö-sö två helger.

Vad ingår: Det vanligaste är att kost, logi och utbildningsmaterial ingår. Men hör alltid med aktören för att vara säker.

Frågor: Kontakta den aktör som anordnar kursen.

Se aktörer kring orterna:

Göteborg: Klicka här

Skåne: Klicka här

Övriga kursorter

Vi har tidigare haft en uppdaterad lista på intensivkurser över stora delar av Sverige. På grund av tidsbrist är den inte längre aktuell. Vi kan istället hänvisa till den sammanställning av intensivkurser på på Jakthjärta.se. Tjänsten förväntas vara komplett under våren 2021. Vi kommer alltså inte längre att lista företag – kontakta oss inte för detta tack.   

Att tänka på i val av kurs

  • Vad ingår?

Att det är skillnad på en kurs som kostar 4000kr och en som kostar 10.000kr är självklart. Men exakt vad som skiljer dem åt är inte alltid lika lätt att avgöra. I många fall handlar det om vad som ingår. Behöver man ordna med logi och mat själv eller finns det på plats? Ingår det i så fall i priset? Tillkommer kostnad för kursmaterial, uppskrivningskostnad och ammunition?

  • Vad läsa innan?

Oavsett vilken intensivkurs som väljs behöver kursdeltagaren ha läst kursmaterialet innan. Visserligen sker en del teoretisk utbildning men att tro att man på detta ska klara av hela teoriprovet är naivt. Fråga därför i god tid vilken litteratur som just denna aktör kommer att utgå ifrån samt om de vet var den lättast går att få tag på.

  • Referenser

Referenser är alltid den bästa vägen att gå för att bli nöjd. Känner du ingen som genomför intensivkurs i jägarexamen på just denna gård så be att få referenser, googla på namnet och sök via sociala medier efter andra som varit där. Eftersom det trots allt kostar närmare 10.000kr bör man inte bara välja ”första bästa”.

 

Välj inte en intensivkurs för jägarexamen om…

Det finns en rad mycket seriösa aktörer som erbjuder trevliga och läroriska intensivkurser. Men tyvärr finns det även de som inte är lika seriösa. Av den anledningen har Jägarförbundet valt att gå ut med rekommendationer om ”varningsflagg” för företag som lovar följande:

  • Företaget anger att någon litteratur inte alls behövs utan att allt lärs ut på dessa dagar.
  • Garanti att deltagarna kommer att klara av provet
  • Att ledarna är ”auktoriserade” av Jägarförbundet. Förbundet auktoriserar inte någon gällande teoridelen vilket betyder att företaget ljuger.
  • Att företaget säger att de genomför en ”kurs i samarbete med Jägarförbundet”. Om så sker bör man kontakta förbundet och undersöka vad det egentligen är för slags samarbete de syftar på.
  • Tid för självstudier. Om det är tid avsatt för självstudier kunde dessa lika gärna utförts hemma till ett betydligt lägre pris. Tiden som intensivkursen är uppbyggd av ska utnyttjas till fullo.

ed Jägarförbundet”. Om så sker bör man kontakta förbundet och undersöka vad det egentligen är för slags samarbete de syftar på.

  • Tid för självstudier. Om det är tid avsatt för självstudier kunde dessa lika gärna utförts hemma till ett betydligt lägre pris. Tiden som intensivkursen är uppbyggd av ska utnyttjas till fullo.

Se utbud av företag som erbjuder intensivkurs i Jägarexamen.