Hagelgevärsprov


träning med hagelgevärHagelgevärsprovet är ett av de av de fyra prov som man måste ha godkänt i för att få jägarexamen. Detta prov är uppdelat i fyra olika delar.

Hagelgevärsprovet – Olika moment

Säker Hagelgevärshantering:

Här är det två moment som framförallt måste ske på ett godkänt sätt. Det ena är vad som kallas för ”Speciell Hagelgevärshantering” och i detta prov får provdeltagaren hantera hagelgeväret på en speciellt utsedd plats. I detta fall är det flera punkter som instruktören ska titta på gällande bland annat säkerheten i hur vapnet hanteras.

Det andra momentet är ”Allmän hagelgevärshantering”. Då bedöms vapenhanteringen i samband med att provdeltagaren gör avståndsbedömning. Under denna del utförs även skjutning mot både markmål och lerduvor.


Annons:                                                     Billiga Vapenskåp


 

Avståndsbedömning

I detta delmoment ska provdeltagaren kunna avgöra om djuret är inom hagelhåll eller inte. Vid provtillfället ska fem figurer av viltdjur visas på olika avstånd. Utöver det ska även en fågelsiluett visas mot en himmel. Provdeltagaren markerar sedan vilka av dessa som är inom hagelhåll.

För att det inte ska vara för små marginalen finns regler gällande vilket avstånd som de olika ”djuren” placeras. Fågel samt rådjur ska placeras maximalt 20 meter bort för att dessa ska vara inom hagelhåll. I de fall som dessa placeras utom hagelhåll är de placerade på ett avstånd av 30 meter.

Som provdeltagare behöver man alltså inte kunna skilja på 20 och 21 meter utan i detta fall 20 eller 30 meter.

De övriga djurfigurerna ska vara placerade 15-30 meter bort för att vara inom hagelhåll och 40-55 meter om de är utom hagelhåll. För att få godkänt på denna del måste samtliga mål markeras rätt.

Sker så kallad kombinationsprov rör sig provdeltagaren utefter en bana/stig. På sex platser är viltfigurer utplacerade och det är då upp till deltagaren att markera skott eller inte beroende på om figurerna är inom hagelhåll.

lerduvaLerduveskjutning

I detta prov kastas lerduvor (6st) upp och ut från provdeltagaren. Mot varje duva kan två skott avlossas.

Av dessa sex lerduvor måste fyra vara träffade för att detta delmoment ska räknas som godkänt.

Skjutning mot markmål

I detta delprov rör sig målet 20 meter från provdeltagaren. Skott ska både avlossas mot högergående och mot vänstergående mål, vilket kallas för sidskott. Vid varje tillfälle får två skott användas.  För att få godkänt på denna del måste bägge målen vara träffade. En godkänd träff på hare och räv är 8 hagel inom träffområdet. När det kommer till rådjursfigurer är kravet att 28 hagel ska vara inom träffområdet. Träffområdet är på hare och räv 9cm i diameter kring området av lunga och hjärta. På rådjur är detta område 18cm i diameter.

Ett komplett Hagelvapenprov kostar (2015) 340kr.

Läs även om de andra prov som ingår i jägarexamensprovet