Självstudier


Att läsa in all fakta till jägarexamensprovet på egen hand är den billigaste vägen att gå. Den enda utgiften som tillkommer är inköp av studiematerial. Provet genomförs sedan på en lokal provbana.

Klara jägarexamen med självstudier

Första steget för den som vill studera på egen hand är att köpa Jägarboxen eller annat litteratur som har liknande innehåll. Om så sker bör man däremot vara noga med att det är rätt upplaga så att all information är uppdaterad.

Den som sedan känner sig mogen för att testa teoriprovet tar kontakt med en provledare som kan hjälpa till att anordna provet på en provbana. Vilken provbana som finns närmast ses lättast på Jägarförbundets hemsida. Ofta går det även att få utbildning och möjlighet till det praktiska provet på samma banor.

Självstudier passar dig som…

Att läsa in all teori till jägarexamensprovet på egen hand rekommenderas till de som har lätt att till sig kunskap genom att läsa och samtidigt har drivet och motivationen att studera utan något stöd.

Ett alternativ, för de som inte tycker om bokläsning, är onlineverktyget E-jakt. Ett något mer socialt sätt att ta jägarexamen är genom kvällskurser eller intensivkurser.

Självstudier i korthet

Pris: Via Jägarförbundets hemsida 745kr (eller billigare via andrahandsmarknaden) Teoriprovet kostar sedan 200kr att skriva.

Tid: Den som väljer att läsa teorikunskapen på egen hand har inte någon tidsgräns att hålla. Det enda som krävs är att man alltid har den senaste versionen av boken.

Vad Ingår: Kunskaper för att klara av teoriprovet.

Frågor: Gällande provet bör frågor ställas till någon på den provbana där teoriprovet förväntas skrivas upp.