Norska lantbruks- och matministern väljer att ta jägarexamen


Sylvi Listhaug är landbrugs- och matminister i Norge sedan 2013. Med tanke på hennes post är det inte oväntat att ett flertal intresseorganisationer har uppvaktat henne och bland annat har hon blivit utbjuden på jakt ett antal gånger.  Ett visst intresse för jakt måste även ha funnits för under denna vinter tog hon steget och gick en kurs i för att få examen.

Det är bara att hoppas på att Sylvi med sitt initiativ kan inspirera fler att ta jägarexamen i Norge. Av de 12.000 som tog denna examen de två senaste åren var bara det bara ca 2400 kvinnor. Utöver det är medelåldern för jägare i Norge 47 år – 10 år äldre än Sylvi.

Att Sylvi har möjligheten att påverka politiskt är säkert. Om hennes steg att ta jägarexamen kan inspirera fler under 40 år och fler kvinnor att gå samma väg återstår att se.

Källa: www.jaktojagare.se