Ta-jägarexamen


Att ta jägarexamen går att likna med att ta körkort. Det krävs både teoretiska och praktiska kunskaper och när man väl har fått sin examen så behålls den resten av livet. Idag finns det flera vägar att gå för att få jägarexamen, allt från korta intensivkurser till kvällskurser över 10-15 veckor. Eller varför inte träna in teorin via frågor online eller via en app?

Vilken väg är bäst? Allt beror på hur man vill träna in kunskaperna.

 

Intensivkurs i Jägarexamen

Att gå en intensivkurs i jägarexamen är ett populärt, socialt och roligt sätt att träna in kunskaperna. Dessa är vanligtvis på 3 dagar och kräver att deltagarna har läst in stora delar av teorin i förväg

 

Träna på egen hand

Den som tränar in all kunskap på egen hand får sin jägarexamen väldigt billigt. Det enda som kostar är böckerna och provavgifterna. Men det är inte helt lätt att gå denna väg

 

Studiefrämjandet

Studiefrämjandet anordnar kurser över hela landet och har även ett brett utbud av kurser. Allt från intensivkurser på några dagar till studiecirklar (som de är främst kända för)

studiefrämjandet

 

E-jakt

E-jakt är Jägarförbundets onlinetjänst där man via ett abonnemang får tillgång till tjänsten i 6 månader. Med pedagogisk fakta och en stor frågebank är det en väg att gå för att lära sig teorikunskaperna.
jägareexamen e-jakt

 

App

Att träna teori till jägarexamen via app har sina fördelar. Några minuter på bussen blir träningstid och man kan när som helst bygga på sina kunskaper.

 

jägarexamen app

 

Distanskurs

Med vanligtvis enbart två träffar är distanskurs i jägarexamen ett bra alternativ för de som har disciplinen att studera på egen hand men ändå vill ha stöd och hjälp via mail/telefon om man kör fast.

Läs mer om distanskurser

 

Jägarexamensprov

Jägarexamensprovet består av fyra delprov. Det första som genomförs är teoriprovet. Vid godkänt resultat kan man gå vidare och göra prov för hagelgevär eller kulgevär. När dessa två är godkända kan sista provmomentet ”Högviltsprov” genomföras.

 

 

Teori

Teoriprovet består av 70 frågor varav man måste ha 60 rätt för att få godkänt.

 

Hagelgevärsprov

Provet består främst av säker vapenhantering och prov på skicklighet i skytte. 

 

Kulgevär

Visa kunskaperna i vapenhantering och skytte.

 

Högviltsprov

Här är det fokus på älgjakten och de praktiska kunskaper som krävs för säker jakt med gott resultat. 

 

OCH MYCKET MER….

 

Nyheter

Jaktnyheter hittas på en mängd jaktsidor. Här presenteras bara nyheter som har relevans till jägarexamen, jaktlicens och liknande

 

Nyheter Jägarexamen

 

Erbjudanden

Rabatter, erbjudanden och nyheter från olika aktörer. Hitta din kurs till rabatterat pris.

 

säker vapenhantering

 

 

Ordbok

Jaktlicens, jägarlicens, jägarexamen….Vi hjälper dig att hålla isär begreppen.

 

älghona

 

Från jägarexamen till jaktsäsongen

  • Teoriprovet

Det första steget för att bli jägare är att ta jägarexamen. Det består av fyra prov varav ett är teoretiskt. Det är detta man alltid skriver först.  Teorin kan tränas in helt separat mot praktiken eller i samband med detta. Teorin kan läsas in bland annat via ett flertal olika böcker, via E-jakt online och kurser.

  • Praktiska prov

Efter ett godkänt resultat på teoriprovet kan Hagelgevärsprov eller Grundprov Kulgevär genomföras. Däremot måste Grundprov Kulgevär vara avklarat med godkänt resultat innan Högviltprov kulgevär genomförs.

  • Vapenlicens

Efter att man fått godkänt på både det teoretiska och de praktiska proven (och att man därmed har jägarexamen) kan man ansöka om en licens som gäller för jaktvapen. Denna licensansökan lämnas in till polisen. Om licensansökan går igenom ges personen full rätt att jaga med de vapen som licensen gäller för. Detta är samtliga olika vapentyper som enligt reglerna i Sverige är till för jakt. Någon specifik ansökan till vardera vapentyp behöver alltså inte ske.

Möjlighet till jakt finns visserligen även tidigare. Detta då genom s.k. uppsiktsjakt. Det innebär att man är minst 15år och har med sig en person som har vapenlicens. Den som har uppsikt får då inte vara på mer än en armlängds avstånd från den som inte har licens.

  • Viltvårdsavgift

Det enda steget som är kvar för att få jaga är att betala viltvårdsavgiften (statliga jaktkortet). Detta är 300kr per år (2015)

Se gärna filmen från Jägarförbundet som förklarar vägen mot en godkänd examen.

God jaktlycka !!