Bought By Many tar topplaceringen från Modernas Hundförsäkring


Försäkringsbolaget Moderna har under relativt långt tid haft förstaplaceringen med deras hundförsäkring i den jämförelse som Konsumenternas genomfört av olika försäkringsalternativ för hundar som finns i Sverige.  Men sedan någon månad äger nu Bought By Many denna placering.

I slutet av 2019 lanserade Bought By Many sina hundförsäkringar i Sverige. De är mycket stora i andra europeiska länder och betygen till deras försäkring pekar på att de även kommer ta stora marknadsandelar här. Efter att Konsumenternas jämfört deras hundförsäkring mot de andra försäkringsbolagen i Sverige tog de förstaplatsen av Moderna.

Framförallt självrisken som drar upp betyget

Vad som ska värderas när hundförsäkringar jämförs varierar något i olika jämförelser. Konsumenternas väger in Veterinärvård, Självrisk, Livförsäkring och Begränsningar och utifrån dessa faktorer ger de Boughy By Many Premium 4,7/5 vilket ger dem en första plats. Därefter kommer Bought By Many Standard med 4,5/5. På tredjeplats kommer tidigare förstaplacerade Moderna Djurförsäkring Trippel med 4,3/5.

Även i en prisjämförelse av bästa hundförskringen ges Bought By Many 4,5/5. I den jämförelsen ges däremot högst betyg till Moderna vilket alltså pekar på att olika parametrar används när de olika försäkringarna ställs mot varandra. Det är därmed viktigt att se på vad som värderats och väga det mot vad man själv uppskattar mest hos försäkringen.

Det som främst skiljer Bought By Many mot andra hundförsäkringar i toppen är dess självrisk. Här finns nämligen ingen fast självrisk så länge som försäkringen tecknats innan hunden fyllt 9 år. Det ska ställas mot en fast självrisk på minst 1500 eller 2000 kr hos de allra flesta andra försäkringsbolag. Är hunden äldre än 9 år erbjuds däremot fast självrisk på flera nivåer där 3500 kr är högst.

Den rörliga självrisken är 15 % vilket är i nivå med de bästa bolagen. Det finns även de som tar 20 % eller 25 % i rörlig självrisk.

Viktigt att se på tilläggen för exempelvis jakthundar

Ska försäkring tecknas till en jakthund är det extra viktigt att se på om livförsäkring, användbarhetsförsäkring och rehabilitering ingår. I annat fall kan dessa delar tecknas som tillägg till försäkringen.

Användbarhetsförsäkring ersätter kostnaden för ny jakthund i det fall som hunden skulle tappa jaktförmågan, exempelvis vid skada. Därmed försäkras ”användningsområdet” för hunden. Med hög summa för rehabilitering kan hunden snabbare vara tillbaka efter skada.

I de två jämförelser som nämns ovan är det enbart innehållet som jämförts. Något fokus har inte lagts på priserna.