Är dyrare hundmat bättre hundmat?


I början av året skrev tidningen Svensk Jakt artikeln ”Är dyr hundmat bättre än billig?” Däremot behövs medlemskap för att logga in och se artikeln (vilket vi inte har). Men självklart vore det intressant att veta om priset alltid speglar kvalitén.

Råd & Rön gjorde ett test 2016 och vi har istället tittat lite på det.

Testet genomfördes på torrfoder vilket är den vanligaste hundmaten. Enligt tidningen är det ”95 % av alla hundar som äter torrfoder” vilket gör testat väldigt rättvist gällande vilket foder som används av de flesta.

(Bildkälla: Doggys hundmatEtt av de testade produkterna hos Råd & Rön.)

Överlag kom de fram till att de flesta foder har en sammansättning som är ”i stort sett bra”. Detta med tanke på innehåll av exempelvis protein, fett och kolhydrater. Det fanns däremot skillnader och inte minst i priset där dyraste fodret kostade 26 kr per dagsportion och det billigaste 6 kr.

Det som var något överraskande var att de hittade mögelgifter i fyra av de testade fodren. Det var Aflatoxin och fumonish som fanns i låga halter i vissa. Även om det inte finns gränsvärden för alla gifter så valde Råd & Rön att lägga in detta i slutbetyget.

 Testet visar att tillverkarna verkar ha bra kontroll över aflatoxin, något som tidigare har varit ett problem. Däremot verkar de inte ha koll på andra mögelgifter som kan förekomma, och som kan vara skadliga för hund ” säger testansvariga personen på Råd o Rön om just innehållet i fodret.

De testade även vitamininnehållet vilket var på en bra nivå på nästan alla foder. Det fanns däremot de med för lite selen samt E-vitamin. Ett foder hade bra värden på dessa men hade istället för lågt på kalium.

Slutsats

Efter att ha testat 17 olika torrfoder har de dragit slutsatsen att ”De flesta har ett bra innehåll av de näringsämnen som en hund behöver”. De slog däremot ner på de fyra foder som hade mögelgifter.

Däremot gick det inte att se att pris och kvalité tydligt hängde ihop. Så ser man enbart på de testade produkterna kan man inte säga att ”dyrare hundmat är bättre hundmat.