Böcker som hjälper dig att överleva…


Jägare är överlag duktiga på att läsa av skog och mark och har kunskap om att leva av vad naturen ger. Det finns generellt ett naturintresse. Men hur skulle de klara av en samhällskris? Ett par dagar utan ström, utan telefon eller mat? Det är dessa frågor som ligger bakom så kallade prepp-böcker. Böcker som handlar om överlevnad när civilsamhället inte längre kan ge den hjälp man förväntar sig. Några av titlarna som kan rekommenderas inom detta område är:

Förberedd – Stefan Sjödin

En bashandbok för dig som vill vara bättre förberedd när stormen kommer, kriget bryter ut eller när det inte längre går att köpa mat i butikerna. En av de mest grundläggande böckerna inom prepping och kan rekommenderas både till nybörjare och de som hållit på med prepping längre.

Prepping – Anna-Maria Stawreberg

I boken ovan går man igenom grunderna inom prepping och hur man kan förbereda sig. Men till stor del handlar det om mental förberedelse. Hur tänker vi kring problemlösning och att hitta praktiska lösningar när faran, oron och paniken är nära.

I boken ”Prepping” av Anna-Maria Stawreberg kan man läsa intervjuer med flera svenska preppare. Följ med i deras prepping och läs hur de tänker kring detta och agerar för att förbereda sig. Kanske frågan inte är om olyckan eller kriget kommer – utan när. Hur förberedd är du då?

Boken innehåller även en rad praktiska tips på hur man överlever när samhällsfunktionerna inte fungerar.

Överlevnadshandboken – John Wiseman

En klassiker när det kommer till överlevnad i naturen. Boken skrevs troligtvis inte med preppare i åtanke men med dagens stigande intresse för prepping och överlevnad har den fått ett rejält uppsving. Den utgår från att du helt plötsligt, utan förvaring, hamnar i en skog där du behöver överleva på egen hand. Hur hittar du mat? Vilket vatten kan du dricka? Hur hanterar du situationen och var söker du skydd?

En riktigt bra överlevnadsbok och det är lätt att förstå dess kvalité när man ser dess engelska titel. Där heter den nämligen ”SAS Survival Handbook”. SAS är brittiska specialstyrkan som förväntas agera i små grupper bakom fiendens linjer och kunna överleva var än man hamnar. Kan britterna ha den som handbok för de som ska bli arméns absolut bästa soldater så innebär den att kunskapen gott och väl räcker för en privatperson i Sverige som vill skapa mer trygghet om de behöver överleva i skog och mark.

Samtliga titlar kan köpas på Bokus.