Digitalisering av jägarexamens teoriprov


Naturvårdsverket misstänker att några få utbildare haft tillträde till frågorna på teoriprovet i jägarexamen i förväg och på detta sätt har elever fått hjälp att klara provet. Nu har det tagits ett beslut att teoriprovet hädanefter ska göras digitalt.

Misstänkt fusk

Daniel Bladh vid Naturvårdsverket säger att ”Dessa misstankar kommer till exempel från den statistik som vi har tillgång till kring jägarexamens delprov och från enstaka telefonsamtal”. Det ska inte spela någon roll var du befinner dig i landet när du gör provet, alla ska göra det på samma villkor. Skillnaderna mellan olika ställen där provet görs har varit stora och det har gjorts kontroller där statistiken varit lite för bra.

Skärpta krav för provledare

Fram till nu har provledarna också kunnat vara utbildare och kursledare för jägarexamen vilket har lett till att vissa lärare kan ha haft tillgång till proven och kunnat använda frågorna under utbildningen, vilket inte är okej. Provunderlaget ska också misstänkts ha använts som underlag för kursen och detta leder till att elever kunnat plugga på specifika provfrågor inför provet. För att förhindra fusk är Naturvårdsverket noga med att du inte får vara provledare för de elever du är utbildare för, men det är inte en omöjlighet att detta sker idag, speciellt på mindre orter i Sverige där kvalificerade personer till båda uppgifterna är svåra att hitta.

Kvalitetssäkra verksamheten

Detta skapade en het debatt inom organisationen och Jägarförbundets ledning fick gå ut med att övergången ska bli mjuk och att en utvärdering ska göras för att kunna se konsekvenserna av det här beslutet. De var noga med att påpeka att beslutet ska hjälpa till att kunna kvalitetssäkra verksamheten. Jägarförbundet har länge velat digitalisera teoriprovet och nu har Naturvårdsverket fattat beslutet att proven ska bestå av slumpade frågor. Daniel Bladh säger att ambitionen är att kunna införa detta under 2019. Vidare säger han att det finns gott om exemplariska provledare i Sverige och att det är synd att några stycken som inte följer reglerna helt ska få påverka säkerheten i Sveriges jaktlag.

Källa: http://svenskjakt.se/start/nyhet/teoriprovet-jagarexamen-digitaliseras-efter-misstankar-om-fusk/