Jägarexamen för döva


I Skellefteå görs nu en satsning för att döva personer med ett jaktintresserade ska kunna få jägarexamen. Patrik Stål, som är enhetschef på Vuxenskolan i Skellefteå där kursen kommer hållas, säger att ”Det har varit många turer, vem som ska ansvara för kursen och hur upplägget ska se ut.” Det är ett pilotprojekt och de åtta deltagare som är anmälda kommer att få vara med och styra lite hur kursens upplägg ska utvecklas.

Kursupplägg
På kursstarten, som är satt till 31 januari, kommer Patrik Stål att föreläsa och även den lokale ordföranden för Jägarnas Riksförbund (JRF) kommer dit och föreläser. En del av kursen kommer att vara på distans och då hålls kontakt via Skype. Det har krävts vissa förändringar eftersom kursdeltagarna är döva och arbetar med tolk och bland annat tiden för slutprovet beräknas ta längre tid än vanligt. Patrik Stål säger att ”De flesta av deltagarna är ju döva sedan födseln, och det ställer krav på både tolkar och ledare”

Om att vara döv i Sverige

Enligt Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) finns det mellan 8 000-10 000 personer som är döva sedan födseln och det är ungefär 30 000 personer som är teckenspråkstalande. Teckenspråket blev ett erkänt språk i Sverige först på 70-talet slut trots att talandet med tecken använts långt innan detta.

Utanförskap

Att på något sätt vara begränsad i sitt umgänge med andra människor bidrar till en känsla av utanförskap och att inte kunna höra vad andra människor säger är en svår situation att vara i. SDR skriver att döva till och med spärrats in på mentalsjukhus för att de klassats som sjuka eller dumma. Sverige är idag utformat för hörande människor och detta gör att döva automatiskt exkluderas från stora delar av samhället. Att nu jägarexamen erbjuds till döva är ett viktigt steg då kursupplägget sedan kan appliceras på andra liknande kurser.