Hur trygg är hunden under jakten?


De flesta jägare är antingen med i Svenska Jägareförbundet eller Jägarnas riksförbund. Oavsett förbund ingår en del hundförsäkringar. Utöver veterinärvårdsförsäkring som tecknas hos ett försäkringsbolag ges alltså ett extra skydd hos dessa förbund. Vill man ha ytterligare skydd kan försäkringstillägg tecknas till den befintliga hundförsäkringen.

Jägarförbundet

I medlemskapet hos Svenska Jägareförbundet ingår Rovdjursförsäkring och Trafikeftersökförsäkring.

Rovdjursförsäkring – Om hunden skadas av en varg, järv, lo eller kungsörn kan ersättning betalas ut. Detta förutsatt att skadan uppkommit i samband med jakt, jaktträning eller under förberedelse för jakt. Någon ersättning ges inte om hunden springer bort. Ersättningsnivån är 15-25.000 kr beroende på ålder och om veterinärvårdsförsäkring finns hos Agria eller inte.

Av ersättningsnivån är det 1000kr som är för medicin. Någon självrisk behöver aldrig betalas.

Trafikeftersökförsäkring – Ersättning kan betalas om hunden skadas eller dödas om Polisen anser att eftersök ska ske.

Jägarnas Riksförbund

Försäkringsutbudet  hos Jägarnas Riksförbund är relativt lika. Däremot tillkommer ansvarsförsäkring och olycksfallsförsäkring för dig som jägare.

  • Ansvarsförsäkring – Om du som hundägare blir skadeståndsskyldig efter en händelse under jakten kan denna försäkring ersätta skadeståndet. Detta förutsatt att personen inte har ansvarsförsäkring i hemförsäkringen då denna i första hand täcker kostnaden. Gäller i hela världen men ej USA och Canada.
  • Olycksfallsförsäkring – En olycksfallsförsäkring som täcker dig som jägare under jakten.
  • Rovdjursförsäkring – Skador kan ersättas om dessa uppkommit av varg, björn, lo, kungsörn eller järv. Någon ersättning ges inte om hunden springer bort under jakten.
  • Trafikeftersöksförsäkring – Ersätter vård om hunden skadas under ett eftersök som initierats av polisen. Om hunden avlider, eller måste avlivas, i samband med eftersök ges ett livbelopp.

Användbarhetsförsäkring

En användbarhetsförsäkring ger ersättning om hunden tappar den specifika förmåga som krävs för att utföra ett tänkt arbete. Det kan alltså betyda att en jakthund förlorar sin jaktförmåga. I detta fall betalas en engångsersättning ut vilket delvis ska ersätta inköp av ny jakthund. Detta är ett försäkringstillägg som tecknas hos det bolag man har veterinärvårdsförsäkring hos.

I en jämförelse utförd av hundförsäkring.nu visar det sig att försäkringsbolagen har väldigt olika utbud gällande detta försäkringstillägg. En del försäkringsbolag erbjuder inte tillägget alls och när det finns är det något olika vad som ingår.

Ett exempel kan nämnas från Svedea där ersättning går att få om hunden förlorar sin jaktförmåga eller om den springer bort. Detta medan IF skriver att ” du får 100 % av livförsäkringsbeloppet om du inte kan använda hunden i avel på grund ett officiellt hälsoprogram, under förutsättning att hälsoprogrammet har följts.”

Hos Agria ges ersättning enbart om ” din hund bli sjuk eller skadad och varaktigt förlorar sin arbetsförmåga

Ofta krävs det att man både har veterinärvårdsförsäkring och livförsäkring hos försäkringsbolaget för att detta försäkringstillägg ska få tecknas.

Jaktlagsförsäkring

Jaktlagsförsäkring kan tecknas av jaktledaren och ger ett försäkringsskydd för hela jaktlaget. Dessa försäkringar brukar kunna skräddasys något utifrån behov hos försäkringstagaren. Detta exempelvis utifrån jaktlagets storlek.

Ett exempel från Agria är att ersättning ges upp till 50.000kr för veterinärvårdskostnader, livförsäkring ingår upp till 15.000kr och att försäkringen kan tecknas av de jaktledare som är medlem i Svenska Jägarförbundet.