Ska kursledare få examinera?


Är anledningen till att många klarar jägarexamen den att kursledaren också är examinator? Det är en av de frågor som stod bakom förslaget att den som idag är kursledare inte ska få examinera elever.

Utredning ute på remiss

Regeln att kursledare inte får examinera sina egna elever har funnits länge men frågan man ställde sig var om det följts för dåligt och elever släppts igenom för lätt. Därför startade man en utredning för att se över om reglerna behövde ändras.

Förslaget kriterades

Ledamot i Svenska Jägareförbundet, Torbjörn Lövbom, ser inga problem i att vara både lärare och examinator och menar att den som utbildar också är den som förbereder sina elever för slutprovet. Enligt honom är kursledaren bäst lämpad att göra bedömningen även om han också erkänner att det i vissa fall kanske inte efterlevs som det ska. Dock ser han inget stort problem i detta. Han tycker däremot att det är dags att se över proven och modernisera. Framför allt göra utbildningen mer digital. Det skulle både underlätta för dyslektiker men skulle också ge en möjlighet att träna skytte i en skyttebiograf istället för, som idag, endast på skjutbana.

Kartläggning under våren

Flera instanser har i samråd beslutat att förslaget ska träda i kraft vilket alltså innebär att samma person inte får vara både kursledare och provledare. Under våren kommer man att utreda effekterna av detta beslut och genomföra en kartläggning i landet. Kartläggningen kommer att genomföras lokalt av ansvariga i regionerna och sedan sammanställas centralt av Svenska Jägareförbundet. Efter detta tas beslutet om förslaget ska träda i full kraft eller inte.