Nya priser för jägarexamen


Från och med 1 januari 2016 kommer priset för att ta jägarexamen höjas. Tidigare har priset varit 840kr och detta höjs nu alltså till 1050kr. Det kan ses som en mindre höjning och knappast något som kommer att påverka antalet personer som vill ta jägarexamen och bli jägare.

En av orsakerna till att priserna höjs är att Naturvårdsverket inte haft tillräcklig inkomst för att täcka de utgifter de haft i samband med ge ut jägarexamen. Med höjda avgifter ska detta täckas upp samtidigt som det är tänkt att en del av avgiften ska gå till att modernisera proven. Ett mål är att ha helt digitaliserade prov.

Nya prov

Den större förändringen som sker är däremot att alla provresultat måste digitaliseras. Detta för att skapa betydligt kortare köer hos polisen när sedan ansökan om vapenlicens sker.

En annan förändring är även att kulprov alltid måste ske ute. Detta även alltid på ett avstånd av 80 meter.